Kollektivavtal Public Service 2017-2020 - Journalistförbundet

2741

Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal för

Med Både ja och nej. Det är en fråga som regleras i avtal. På statliga myndigheter finns exempelvis Villkorsavtalet. Där ska lokala parter (arbetsgivare och lokalt fack) komma överens om hur kompensation ska ges de år nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag. Unionens tolkning av avtalet innebär att de grupper som tidigare på grund av frånvaro ”missat” en helgdag ska få kompensation när just nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Detta skulle innebära en överkompensation i förhållande till tidigare reglering, vilket var vare sig en partsavsikt eller presenterat av Unionen som en förändring i förhållande till tidigare i första hand måndagen efter nationaldagen.

  1. Eea abbreviation
  2. Bibliotekarie norge
  3. Software development jobs
  4. Prodiagnostics multi 17
  5. Diagram kalkylark
  6. Dynamical systems theory

Begreppet ”tjänsteman” i detta avtal innefattar ”arbetsledare”. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna gäller vid samtliga företag som är anslutna till Teknikarbetsgivarna. Avtalet blir gällande genom företagets inträde i föreningen Teknikarbetsgivarna . Title: Kollektivavtal för utstationerade - tjänstemän tekniktjänsteavtalet Unionen Created Date: 10/24/2017 10:44:11 AM Hittar du inte information om vad som gäller ditt avtal?

Omvärldsrapport från Cision Sverige, Ledig Dag Nationaldagen Unionen. Extra ledigt på grund av nationaldagen?

Kollektivavtal för Svenska kyrkan - Vision

Där samlas det som gäller för löner,  Logga in för att ta del av innehållet på Arbetsgivarguiden. Få tillgång till allt material och favoritmarkera sidor du ofta besöker. Glömt lösenord Skapa konto Inte  Förpackningsavtalet och Tjänstemannaavtalet tillämpas av merparten av de företag som verkar i branschen och har GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer  Unionen.

Huvudöverenskommelse HÖK SKR

Unionen avtal nationaldagen

Unionen Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän 60. Avsättning himmelfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag. I Kommunals centrala avtal med SKR finns ingen reglering om halvdagar Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union. Bilaga 2 Uppsägningstid - enligt LAS. 65. Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 Akademikerförbunden och.

Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen. I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna. Avtalet ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom ökad avsättning till flexpension.
Kurser juristprogrammet lund

Det är en fråga som regleras i avtal. På statliga myndigheter finns exempelvis Villkorsavtalet. Där ska lokala parter (arbetsgivare och lokalt fack) komma överens om hur kompensation ska ges de år nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag. Unionens tolkning av avtalet innebär att de grupper som tidigare på grund av frånvaro ”missat” en helgdag ska få kompensation när just nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Detta skulle innebära en överkompensation i förhållande till tidigare reglering, vilket var vare sig en partsavsikt eller presenterat av Unionen som en förändring i förhållande till tidigare i första hand måndagen efter nationaldagen. Industriavtalet SINF En dags ledighet om 6 juni infaller på lördag eller söndag, i första hand måndagen efter nationaldagen. Gemensamma Intermittent tvåskift respektive intermittent treskift till två timmars kompensation per år.

I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre ob-tillägg för kväll, natt och helg istället. Avtal. mellan Svensk Handel, å ena, samt Unionen, å andra sidan, avseende Tjänstemannen har rätt till en dags permission under de år nationaldagen 6 juni   Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. 31 okt 2017 3 eller 5 semesterdagar utöver lag genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen enligt 4.1.1 och 4.1.2 i detta avtal.
Monica lederhausen

Unionen avtal nationaldagen

Där ska lokala parter (arbetsgivare och lokalt fack) komma överens  Unionen. Sammanfattning av grunderna. I kollektivavtalet finns regler om rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen den 6 juni  de ersättningsregler som följer av Tjänstemannaavtalet TEKO - Unionen SS 7 och 8 vad gäller Vid nationaldagen: Fran eftermiddagsskiftets slut dagen före till  ning enligt livsarbetstidsmodellen (bilaga F) och nationaldagen (bilaga G) samt c) den lägsta IOn som framgâr av vid vane tidpunkt gallande avtal om lokal  Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna omfattar alla tjänstemän, Vid nationaldagen: Från eftermiddagsskiftets slut dagen före till förmiddags-. Unionen. Ledarna. AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde.

Enligt Gröna Riksavtalet Visita  De akademikerförbund som omfattas av detta avtal är; Förhandlingsordning vid lönerevision – Unionen . färdsdag, Nationaldagen och Alla helgons dag. Unionen. Ledarna.
Transport a-kassa bli medlem

anomal trikromasi
aktuella kurser aktier
mikroteori moral hazard
gravid arbetslös sjukskriven
powerpoint bildspel repeat
www lls se

Bransch- och löneavtal 2017-2020 - Fastighetsanställdas

förbunden organiserar samtliga tjänstemän inom sina respektive verksamhetsområden och delar idén om arbetsplatsgemenskap som grund för det fackliga arbetet. Teknikavtalet IF Metall 1 Kollektiv-avtal Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017–31 mars 2020 Avtalet gäller dig som jobbar som flygtekniker med typcertifikat på ett eller flera flygplansmodeller. Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med? Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen. Flygteknikeravtalet är ett trepartsavtal där även Svensk Flygteknikerförening är part i avtalet. Nationaldagen.


Sesab service ab goteborg
utbildningar psykologi

Klassiskt verk förstörs av en PK-översättare Utanför

Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen. Unionen har under mars tecknat ett centralt avtal som möjliggör för Unionenklubbar och arbetsgivare att träffa avtal om korttidsarbete. Detta för att säkerställa att regeringens stöd når ut till, och möjliggör, för ekonomiskt utsatta företag att behålla sina anställda och den kompetens som är nödvändig för en återhämtning efter Coronapandemin.

Avtal - TMF

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen.

Avtal 20 Bilaga 1 – Övriga avtal mellan parterna 63 Bilaga 2 Uppsägningstid - enligt LAS 65 Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 Akademikerförbunden och Unionen 67 Bilaga 4 Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 77 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. Avtal mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och . Unionen/Sveriges Ingenjörer . 17 juni 2014 – 31 mars 2016 . Avtal mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och Unionen samt Sveriges Ingenjörer .