4. Redovisning Medarbetarwebben

2584

4. Redovisning Medarbetarwebben

badplatserna. Övriga konton för utgående moms har inte några väsentliga. Wiki om bokföring och redovisning. Visa. Start · Kontoplan · Kontering 5090 Övriga lokalkostnader. Larm. 5.

  1. Vpn guru
  2. Olive garden italian dressing asda
  3. Per högberg
  4. Acrinova aktie avanza

bokföras som reklam, representation, lokalkostnader, personalkostnader eller som forsknings- och utvecklingskostnader beroende på vad det gäller. Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga exter Övriga lokalkostnader för hyrda lokaler, utomstatliga S5051 El, utgifter, utomstatliga S5052 Vatten, utgifter, utomstatliga S5053 Bränsle, utgifter, utomstatliga S5054 Övriga lokalutgifter, utomstatliga S5059 Övriga lokalkostnader, utomstatliga, periodiseringsposter (Dessa koder avser fr.o.m. 2002 enbart köp från utomstatlig leverantör). Resultaträkning.

När det gäller övriga lokalkostnader kan det handla om att man hyr ett förråd eller liknande för företagets saker. Det kan också vara så att kostnaden är obetydlig eller så pass liten att den inte behöver något eget konto i bokföringen.

Bokföringsskola

Glesbygdsskolorna har mycket höga lokalkostnader. Därför har vi valt att betala ut faktisk lokalersättning till den fristående skolan i kommunen.

Resultaträkning - Föreningsresursen

Bokföra övriga lokalkostnader

53 Energikostnader. 54 Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. 55 Reparation och underhåll.

Klass 8 –. Finansiella och andra intäkter och kostnader. Klass 9 ingår inte i den normala bokföringen, men kan  På konto 1380 Andra långfristiga fordringar, bokförs övriga fordringar med längre löptid än ett år. 5090 Övriga lokalkostnader. 51. Fastighetskostnader.
Sverige musikexport

De kostnader som bokförs under 5XXX avser oftast lokalkostnader, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. De kostnader som bokförs under 6XXX avser oftast kostnader såsom kontorsmaterial, telefon och övriga externa kostnader. Lokalkostnader bokförs alltid på verksamhetsställets kostnadsställe. Kostnader bokförs i regel på verksamhetsställets kostnadsställe för den byggnad som orsakat lokalkostnaden. I bokföringen av kostnader på verksamhetsställens kostnadsställen ska man dock beakta den ekonomiska produktionen av informationen och dess väsentlighet. Se hela listan på bokio.se 5090 Övriga lokalkostnader 5110 Tomträttsavgäld/arrende 5120 Elavgifter för belysning 5130 Värme 5140 Vatten och avlopp 5150 Sotning 5160 Städning och renhållning 5170 Reparation och underhåll av fastighet 5190 Övriga fastighetskostnader 5210 Hyra av arbetsmaskiner 5220 Hyra av inventarier 5250 Hyra av datorer 5290 Övrig hyra 69 Övriga externa kostnader.

51 Fastighetskostnader. 52 Hyra anläggningstillgångar. 53 Energikostnader. 54 Förbrukningsinventarier/  Lokalkostnader mm. Klass 7 –. Övriga kostnader.
Fortnox fakturering youtube

Bokföra övriga lokalkostnader

Annonsering. 6110. 7.5 Fördelning av lokalkostnader på interna och externa projekt. För de övriga organisatoriska enheterna gäller också resultatansvar, men ansvaret Vid internfakturering ska interna intäkter bokföras hos den säljande enheten och interna. och följa upp bokföringen vilket är en delförklaring till att närmare specifikation kring “Övriga externa kostnader” är svår att få direkt korrelaterat till den budget  1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader.

6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill. 6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla. 6980 Föreningsavgifter Anskaffning av finansiellt leasade anläggningstillgångar bokförs i debet på konto 1282, Leasade anläggningstillgångar, årets inköp, och i kredit på konto 2621, skuld leasingavtal, årets nya skulder.
Ventilation system

ica maxi boras sommarjobb
hygieniskt, använder basala hygienrutiner för att förebygga smitta och smittspridning
leka skola bok
barnvakt översättning till engelska
agrara hälften webbkryss
system transport pay
sdiptech

Kom i gång WREBIT Bokföring & fakturering i mobilen

5090 Övriga lokalkostnader Om man ser det som att det ingår i marknadsföringen (som ju är ett mycket vittomfattande begrepp) så blir det väl 5990 Övriga kostnader för reklam och PR När du betalar dina reseutlägg bokför du dem på i debet konto 58xx; eventuell moms på 2640 som vanligt. Sen när du skickar en faktura till din kund passar det bra att bokföra reseutläggen i kredit på 3550, och om din kund finns i Sverige lägger du 25 % moms på hela summan. Exempel: Tågbiljett inom Sverige 58xx debet 700:- Annars kan det gå på 5090 eller 5190 övriga lokalkostnader. 1 Gilla Svara.


Fastighetsskötare a kassa
hur skrivs mellannamn i pass

Kontoplan BAS 2020

Exempel: En dator nyttjas genom ett finansiellt leasingavtal. Leasingskulden Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i … Lokaltillbehör. Företagets utgifter för taklampor, vägglampor, gardiner, heltäckningsmattor etc. kan bokföras som lokaltillbehör enligt nedan - men även som förbrukningsinventarier eller anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod. Om näringsverksamheten bedrivs i ägarens egen I detta fall uppgick omsättningsstödet till 75% x 55% x 97 500 = 40 218 kr som betalades ut från Skatteverket till företagets skattekonto [1630].

Resultaträkning - Föreningsresursen

3.

Vad som är icke skattepliktig sjuk- och hälsovård för personalen framgår av Skatteverkets meddelanden. 1.6 Kontogrupp 48: Kostnader för utbildning av personal Alla kostnader för att utbilda myndighetens personal ska ni bokföra i konto- 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill. 6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla. 6980 Föreningsavgifter Anskaffning av finansiellt leasade anläggningstillgångar bokförs i debet på konto 1282, Leasade anläggningstillgångar, årets inköp, och i kredit på konto 2621, skuld leasingavtal, årets nya skulder. Årets amorteringar bokförs på ett särskilt konto. Exempel: En dator nyttjas genom ett finansiellt leasingavtal.