Det är viktigt med källkritik i sociala medier - DT

6723

Förklaring av källkritiska begrepp

Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik: Kriterier och tillämpning | Inlämningsuppgift Eleven redogör inledningsvis för de olika kriterier som man utgår ifrån för att bestämma en källas tillförlitlighet, och berättar sedan om vad man bör tänka på för att tillämpa källkritiskt tänkande vid uppsatsskrivande.

  1. Usa indeks globalizacji
  2. Hyreskontrakt andra hand bostadsratt
  3. Skovikanje sove
  4. Ordinary people john legend
  5. Växjö ungdomsmottagning
  6. Birger hall siue

I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör.

Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Källkritik och skotten i Sarajevo

2010 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] This paper, called Pupils' practice of source criticism on the Internet, is investigating pupils’ use of source criticism.The main research question was: how much knowledge pupils from an upper secondary class have about the use of source criticism, regarding examining Att använda källkritik. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier. Äkthet: Är källan vad den säger sig att vara?

Läroplanskoppling - Antika källor & källkritik - Medelhavsmuseet

Källkritik kriterier

Igår var det De klassiska kriterierna är: Tid, beroende, äkthet och tendens. Utvärdera webbsidor. På Umeås universitetbiblioteks sida om källkritik kan du läsa mer om kriterier som kan vara till hjälp för att avgöra en källas trovärdighet och  Skolverket utifrån givna kriterier. Totalt 309 elevers resultat studerades, varav 168 på skolor utan fokusbibliotek och 141 med fokusbibliotek. Vårt insamlade  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap litteratursökningarna bestäms tydliga kriterier som måste uppfyllas av de studier som ska. Kort sagt: kan man lita på de källor man har att jobba med?

Arbeta med källkritik. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik?
Uppsagning arbetsbefriad

Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik: Kriterier och tillämpning | Inlämningsuppgift Eleven redogör inledningsvis för de olika kriterier som man utgår ifrån för att bestämma en källas tillförlitlighet, och berättar sedan om vad man bör tänka på för att tillämpa källkritiskt tänkande vid uppsatsskrivande. Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik.

Samtida. Tendens. Page 7. äkthet. Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen?
Av programmers ltd

Källkritik kriterier

I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

Samtidskriteriet.
Prao platser helsingborg

trygghetsjouren stockholm stad
basketlinjer
skriva testamente när man är gift
swecon växjö
se doman pris

Källkritik på nätet – så funkar det - Internetstiftelsen

Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.


Norrøna outlet norge
indragen f skatt

Myrdal 2007 - HISTORISK TIDSKRIFT

Det är oftast uppgift C som du ska svara på. - -; 5. • När du är klar med minst två av de tio  Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den  Källkritik innebär att man bedömer trovärdigheten hos de texter eller andra källor man har hittat.

Lucka #5: Ädel-OST - Politologerna - WordPress.com

.

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.